Tin tức

16
2019
01
Hướng dẫn sử dụng dao vệ sinh mặt kính

Hướng dẫn sử dụng dao vệ sinh mặt kính

Tại sao ngành công nghiệp ôtô Việt Nam khó phát triển? Chính phủ ưu đãi cho ngành công nghiệp phụ trợ, sau 20 năm tỷ lệ nội địa hóa ngành ôtô chỉ 7%. Đọc bài viết “Công nghiệp ôtô – liên doanh thất bại, người Việt làm lại” tôi muốn chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Theo tôi, các nhà đầu tư nước ngoài thì không mặn mà với ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, trong nước vài doanh nghiệp đầu tư manh mún rồi...
Đọc Thêm

14
2018
09
Hướng dẫn sử dụng dao vệ sinh mặt kính

Hướng dẫn sử dụng dao vệ sinh mặt kính

Tại sao ngành công nghiệp ôtô Việt Nam khó phát triển? Chính phủ ưu đãi cho ngành công nghiệp phụ trợ, sau 20 năm tỷ lệ nội địa hóa ngành ôtô chỉ 7%. Đọc bài viết “Công nghiệp ôtô – liên doanh thất bại, người Việt làm lại” tôi muốn chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Theo tôi, các nhà đầu tư nước ngoài thì không mặn mà với ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, trong nước vài doanh nghiệp đầu tư manh mún rồi...
Đọc Thêm